Zoznam učiteľov

E-mail
Ing. Eleonóra Gregorová Rozvrh
Riaditeľka
gregorova@sskp.sk
Mgr. Miroslav Malacha Rozvrh
Zástupca pre základnú školu
malacha@sskp.sk
 
 
Mgr. Pavol Gera Rozvrh
Školský kaplán
gera@sskp.sk
Mgr. Róbert Andrejko Rozvrh
Triedny učiteľ: III.AG
andrejko@sskp.sk
Ing. Ida Berthotyová Rozvrh
Triedna učiteľka: V. A
berthotyova@sskp.sk
Mgr. Rút Domanická Rozvrh
Triedna učiteľka: II.AG
bednarova@sskp.sk
Mgr. Katarína Filipová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.AG
filipova@sskp.sk
p. Katarína Führichová Rozvrh
Vychovávateľka
fuhrichova@sskp.sk
 
 
Mgr. Jarmila Fujaková Učiteľ
fujakova@sskp.sk
PaedDr. Dalibor Gonda, PhD. Rozvrh
Učiteľ
gonda@sskp.sk
Mgr. Adriána Hančinská Rozvrh
Triedna učiteľka: IX. A
hancinska@sskp.sk
RNDr. Bibiána Holíková Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII. A
holikova@sskp.sk
 
 
Mgr. Lucia Hrkútová Rozvrh
Učiteľka
hrkutova@sskp.sk
Mgr. Mária Jakubcová Rozvrh
Triedna učiteľka: VII. A
jakubcova@sskp.sk
 
 
Mgr. Oľga Kavčiaková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
kavciakova@sskp.sk
Mgr. Ingrid Kováčová Učiteľka
Mgr. Gabriela Králiková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.BG
kralikova@sskp.sk
Mgr. Gabriela Kučerová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
kucerova@sskp.sk
Mgr. Lýdia Loncková Učiteľka
Mgr. Oľga Palková Učiteľka
Mgr. Mikuláš Petrovaj Rozvrh
Učiteľ
petrovaj@sskp.sk
Mgr. Lucia Pudišová Rozvrh
Triedna učiteľka: VI. A
pudisova@sskp.sk
 
 
Mgr. Katarína Pupiková Rozvrh
Učiteľ
pupikova@sskp.sk
Mgr. Alena Rybárová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.AG
rybarova@sskp.sk
 
 
Mgr. Erika Sedláková Vychovávateľka
sedlakova@sskp.sk
 
 
Mgr. Simona Smičíková Rozvrh
Učiteľ
smicikova@sskp.sk
Mgr. Mária Straňanková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.BG
stranankova@sskp.sk
Ing. Vladimír Štubňa Rozvrh
Učiteľ
stubna@sskp.sk
Bc. Jana Takáčová Rozvrh
Vychovávateľka
takacova@sskp.sk
PaedDr. Mária Turianová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
turianova@sskp.sk
Mgr. Alžbeta Turská Rozvrh
Učiteľka
turska@sskp.sk

© aScAgenda 2016.0.975 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.05.2016