Zoznam učiteľov

E-mail
Ing. Eleonóra Gregorová Rozvrh
Riaditeľka
gregorova@sskp.sk
RNDr. Slávka Lajčáková Rozvrh
Zástupkyňa pre gymnázium
lajcakova@sskp.sk
Mgr. Miroslav Malacha Rozvrh
Zástupca pre základnú školu
malacha@sskp.sk
 
 
Mgr. Pavol Gera Rozvrh
Školský kaplán
gera@sskp.sk
Mgr. Róbert Andrejko Triedny učiteľ: III.AG
andrejko@sskp.sk
Mgr. Rút Bednárová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.AG
bednarova@sskp.sk
Ing. Ida Berthotyová Rozvrh
Učiteľka
berthotyova@sskp.sk
Mgr. Katarína Filipová Rozvrh
Učiteľka
filipova@sskp.sk
p.Katarína Führichová Vychovávateľka
fuhrichova@sskp.sk
PaedDr. Dalibor Gonda, PhD. Triedny učiteľ: IV.AG
gonda@sskp.sk
Mgr. Adriána Hančinská Triedna učiteľka: IX. A
hancinska@sskp.sk
RNDr. Bibiána Holíková Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII. A
holikova@sskp.sk
 
 
Mgr. Lucia Hrkútová Rozvrh
Učiteľka
hrkutova@sskp.sk
Mgr. Mária Jakubcová Rozvrh
Triedna učiteľka: VII. A
jakubcova@sskp.sk
 
 
PaedDr. Petra Jašurková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
jasurkova@sskp.sk
 
 
Mgr. Oľga Kavčiaková Triedna učiteľka: III.A
kavciakova@sskp.sk
Mgr. Gabriela Králiková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.BG
kralikova@sskp.sk
Mgr. Gabriela Kučerová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
kucerova@sskp.sk
Mgr. Lýdia Loncková Rozvrh
Učiteľka
lonckova@sskp.sk
Mgr. Oľga Palková Rozvrh
Triedna učiteľka: V. A
palkova@sskp.sk
Mgr. Mikuláš Petrovaj Rozvrh
Učiteľ
petrovaj@sskp.sk
Mgr. Lucia Pudišová Rozvrh
Triedna učiteľka: VI. A
pudisova@sskp.sk
Mgr. Alena Rybárová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.AG
rybarova@sskp.sk
Mgr. Mária Straňanková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.BG
stranankova@sskp.sk
Ing. Vladimír Štubňa Rozvrh
Učiteľ
stubna@sskp.sk
Bc.Jana Takáčová Rozvrh
Vychovávateľka
takacova@sskp.sk
PaedDr. Mária Turianová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
turianova@sskp.sk
Mgr. Alžbeta Turská Rozvrh
Učiteľka
turska@sskp.sk

© aScAgenda 2016.0.946 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.10.2015