Zoznam učiteľov

E-mail
Ing. Eleonóra Gregorová Rozvrh
Riaditeľka
gregorova@sskp.sk
RNDr. Slávka Lajčáková Rozvrh
Zástupkyňa pre gymnázium
lajcakova@sskp.sk
Mgr. Oľga Palková Rozvrh
Zástupkyňa pre základnú školu
palkova@sskp.sk
Mgr. Miroslav Malacha Rozvrh
Technicko-ekonomický zástupca
malacha@sskp.sk
Mgr. Slavomír Trnka Rozvrh
Školský kaplán
trnka@sskp.sk
Mgr. Róbert Andrejko Triedny učiteľ: I.AG
andrejko@sskp.sk
Mgr. Rút Bednárová Rozvrh
Učiteľka
bednarova@sskp.sk
Ing. Ida Berthotyová Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII. A
berthotyova@sskp.sk
Ing. Mariana Berzáková Rozvrh
Učiteľka
berzakova@sskp.sk
Mgr. Matúš Čička Rozvrh
Triedny učiteľ: IV. BG
matus.cicka@sskp.sk
Mgr. Katarína Filipová Rozvrh
Triedna učiteľka: III. AG
filipova@sskp.sk
p.Katarína Führichová Vychovávateľka
fuhrichova@sskp.sk
PaedDr. Dalibor Gonda, PhD. Učiteľ
gonda@sskp.sk
Mgr. Ľuboslava Gottwaldová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.AG
gottwaldova@sskp.sk
Mgr. Adriána Hančinská Triedna učiteľka: VII. A
hancinska@sskp.sk
RNDr. Bibiána Holíková Rozvrh
Učiteľka
holikova@sskp.sk
Mgr. Alena Hujíková Rozvrh
Triedna učiteľka: VI. A
hujikova@sskp.sk
Mgr. Mária Jakubcová Rozvrh
Triedna učiteľka: V. A
jakubcova@sskp.sk
Mgr. Marcela Jančová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
jancova@sskp.sk
Mgr. Ingrid Kováčová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
i.kovacova@sskp.sk
Mgr. Gabriela Králiková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.BG
kralikova@sskp.sk
Mgr. Gabriela Kučerová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. A
kucerova@sskp.sk
Mgr. Mikuláš Petrovaj Rozvrh
Učiteľ
petrovaj@sskp.sk
Mgr. Alena Rybárová Rozvrh
Triedna učiteľka: IX. B
rybarova@sskp.sk
Mgr. Zdenka Smolková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. AG
smolkova@sskp.sk
Mgr. Mária Straňanková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.BG
stranankova@sskp.sk
Ing. Vladimír Štubňa Rozvrh
Učiteľ
stubna@sskp.sk
Bc.Jana Takáčová Rozvrh
Vychovávateľka
takacova@sskp.sk
Mgr. Katarína Treskoňová Rozvrh
Triedna učiteľka: IX. A
treskonova@sskp.sk
PaedDr. Mária Turianová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
turianova@sskp.sk
Mgr. Peter Zvada Rozvrh
Triedny učiteľ: III. BG
zvada@sskp.sk

© aScAgenda 2014.0.873 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2014

Voľné miesta na našej škole