Zoznam učiteľov

E-mail
Ing. Eleonóra Gregorová Rozvrh
Riaditeľka
gregorova@sskp.sk
RNDr. Slávka Lajčáková Rozvrh
Pedagogická zástupkyňa
lajcakova@sskp.sk
Mgr. Miroslav Malacha Rozvrh
Technicko-ekonomický zástupca
malacha@sskp.sk
Mgr. Slavomír Trnka Rozvrh
Školský kaplán
trnka@sskp.sk
Mgr. Róbert Andrejko Rozvrh
Triedny učiteľ: II.AG
andrejko@sskp.sk
Mgr. Rút Bednárová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.AG
bednarova@sskp.sk
Ing. Ida Berthotyová Rozvrh
Triedna učiteľka: IX. A
berthotyova@sskp.sk
Mgr. Matúš Čička Rozvrh
Učiteľ
matus.cicka@sskp.sk
Mgr. Katarína Filipová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. AG
filipova@sskp.sk
p.Katarína Führichová Rozvrh
Vychovávateľka
fuhrichova@sskp.sk
PaedDr. Dalibor Gonda, PhD. Rozvrh
Triedny učiteľ: III.AG
gonda@sskp.sk
Mgr. Adriána Hančinská Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII. A
hancinska@sskp.sk
RNDr. Bibiána Holíková Rozvrh
Triedna učiteľka: VII. A
holikova@sskp.sk
Mgr. Mária Jakubcová Rozvrh
Triedna učiteľka: VI. A
jakubcova@sskp.sk
Mgr. Ingrid Kováčová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
i.kovacova@sskp.sk
Mgr. Gabriela Králiková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.BG
kralikova@sskp.sk
Mgr. Gabriela Kučerová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
kucerova@sskp.sk
Mgr. Oľga Palková Rozvrh
Učiteľka
palkova@sskp.sk
Mgr. Mikuláš Petrovaj Rozvrh
Učiteľ
petrovaj@sskp.sk
Mgr. Lucia Pudišová Rozvrh
Triedna učiteľka: V. A
pudisova@sskp.sk
Mgr. Alena Rybárová Rozvrh
Učiteľka
rybarova@sskp.sk
Mgr. Zdenka Smolková Rozvrh
Učiteľka
smolkova@sskp.sk
Mgr. Mária Straňanková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.BG
stranankova@sskp.sk
Bc.Jana Takáčová Rozvrh
Vychovávateľka
takacova@sskp.sk
PaedDr. Mária Turianová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
turianova@sskp.sk
Mgr. Alžbeta Turská Rozvrh
Učiteľka
turska@sskp.sk
Mgr. Peter Zvada Rozvrh
Triedny učiteľ: IV. BG
zvada@sskp.sk

© aScAgenda 2015.0.927 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2015